مطالب مرتبط:

پارادوکس شعار و عمل در افغانستان

اطلاعات روز نوشت: رئیس‌جمهور غنی دیروز در چهارمین کنفرانس سراسری دادستان‌های کشور در ارگ ریاست‌جمهوری گفت که مداخله در امور نهادهای قضایی کشور جرم است و مرتکبان آن باید محاکمه شوند.

مطالب اخیر