مطالب مرتبط:

دادگاه لاهه جنایت های جنگی آمریکا در افغانستان را بررسی می کند

پیام آفتاب: دادگاه بین المللی جنایی لاهه قرار است تحقیقاتی را در خصوص جنایت های جنگی که سربازان آمریکایی در افغانستان مرتکب شده اند آغاز کند.

مطالب اخیر