مطالب مرتبط:

تخلف گستردۀ و اقدام غیر قانونی شهرداری هرات

شهرداری هرات طی یک‌سال اخیر دست به تخلف گسترده زده و خلاف برنامه‌های شهری بخش‌های عام‌المنفعه را به عنوان ساحات رهایشی به مردم به فروش رسانیده‌است.

مطالب اخیر