مطالب مرتبط:

تلفات سنگین نظامیان؛ فقط نگرانی کافی نیست

ناظران مسایل نظامی هم می گویند که کلیات محتوای گزارش اخیر «سیگار» نشان می دهد که نیروهای امنیتی با چالش های جدی و ویرانگری رو به رو هستند و آمار بالای تلفات این نیروها می تواند یکی از اصلی ترین عوامل فرسایش و تضعیف این نیروها در سال های آینده به حساب بیاید.

مطالب اخیر