مطالب مرتبط:

دوصد گفته چون نیم کردار نیست

سر مقاله: يکي از خوبي هاي دموکراسي، مبارزات انتخاباتي است، که در آن نامزدها و تيم ها در کارزار انتخاباتي، برنامه ها و اهداف شان را اعلام مي کنند. شعارهاي انتخاباتي نيز به عنوان اسناد ماندگار براي هميشه مزاحم تيم هاي برنده در انتخابات باقي مي...

مطالب اخیر