مطالب مرتبط:

اتحادیه دیپلوماتان زن در کابل گشایش یافت

خانم رولا غنی بانوی نخست افغانستان در مراسمی که امروز دوشنبه به این مناسبت در وزارت داخله افغانستان تدویر یافته بود، گفت که زنان افغان دارای شعور سیاسی و شجاعت هستند و اگر امکانات برای شان مساعد شود...

مطالب اخیر