مطالب مرتبط:

نظر خواهي در مورد مسوده قانون رياست تربيت بدني و ورزش در كابل

رياست تربيت بدني و ورزش مسوده قانون اين نهاد را با اشتراك مقامات دولتي و مسوولين ورزشي امروز در هوتل اينتركانتيننتال به بحث و نظر خواهي گذاشت

مطالب اخیر