مطالب مرتبط:

آغاز تلاش های ملا هبت ا… برای مذاکرات صلح با دولت افغانستان

در حالیکه شک و تردید های بسیاری در مورد تلاش های جاری صلح در افغانستان وجود دارد، روزنامه گاردین به نقل از گروه طالبان اعلام نموده که ملا هبت ا... آخندزاده رهبر این گروه، تلاش هایی را با هدف تسریع در آغاز گفتگوهای صلح انجام داده است.

مطالب اخیر