مطالب مرتبط:

شهادت 6 تن از شیعیان کراچی در حمله مسلحانه لشکر جنگوی العالمی

تروریست های مسلح عضو گروه لشکر جنگوی العالمی به مجلس عزاداری شیعیان کراچی حمله کرده و با تیراندازی به شرکت کنندگان در این مراسم باعث به شهادت رسیدن 6 تن و مجروح شدن 6 تن دیگر شدند و سپس از محل متواری شدند.

مطالب اخیر