مطالب مرتبط:

هیچ کودکی نباید از رفتن به مکتب محروم بماند!

بگفته کمیسیون مستقل حقوق بشر، حق هر کودک است که به مکتب دسترسی داشته باشد.

مطالب اخیر