مطالب مرتبط:

د «عروسکی (لوبتکو)» تیاتر په فیستیوال کی د افغانستان دحضور لپاره د ایرانۍ هنرمندی هڅه

د ایران د سینما او تیاترهنرمندی «مرضیه برومند» د تهران د عروسکی تیاتر د دوو نړیوالو فیستیوالونو د منشنی په توګه خپلی تجربې ته په اشارې سره وویل: ما په ټینګار سره افغانستان ته په تهران کی د عروسکی تیاترپه فیستیوال کی د ګډون بلنه ورکړه.

مطالب اخیر