مطالب مرتبط:

هنرهای نمایشی در افغانستان در حال رشد است

مدیرکل تئاتر ملی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بااشاره به ظرفیت و توان هنرهای نمایشی در این کشور گفت: تئاتر ملی افغانستان از مجهزترین تئاترهای منطقه است.

مطالب اخیر