مطالب مرتبط:

آثار هنرمند افغانستان با عنوان دیوها و فرشتگان به نمایش گذاشته شد

مجموعه‌ای از نقاشی‌های پرتره رضا هزاره، هنرمند افغانستانی در نمایشگاهی تحت عنوان دیو‌ها و فرشتگان در شهر فلن سوئد به نمایش گذاشته شد.

مطالب اخیر