مطالب مرتبط:

امام سجاد(ع) دغزنی دسترعارف په وینا

محمد افتخاری ولیکل: ابوالحسن علی هجویری غزنوی په کشف المحجوب کښی٬ امام سجاد علیه السلام په بزرګۍ یادوی او هغه دنبوت وارث بولی.

مطالب اخیر