مطالب مرتبط:

«شربت گُل» مونالیزای افغانستان به قید ضمانت آزاد می شود

پیام آفتاب: مقامات پاکستانی اعلام کردند: شربت گل که به جرم داشتن اسناد جعلی هویتی بازداشت شده بود، به زودی به قید ضمانت آزاد می شود.

مطالب اخیر