مطالب مرتبط:

ساختمان جدید یک مکتب در ولایت سمنگان افتتاح شد

پیام آفتاب: ساختمان جدید یک مکتب در ولسوالی خرم و سارباغ ولایت سمنگان در شمال کشور تکمیل گردیده و در یک همایش رسمی گشایش یافته است.

مطالب اخیر