مطالب مرتبط:

بیانیه شورای علمای غور در محکومیت کشتار غیر نظامیان

پیام آفتاب: شورای علمای ولایت غور کشتار گروهی افراد ملکی از سوی داعش در این ولایت را محکوم می کنند و این عمل را غیر اسلامی و وحشیانه می خوانند.

مطالب اخیر