مطالب مرتبط:

دیزاین تفصیلی بند «بخش آباد» فراه آغاز می شود

پیام آفتاب: انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب همراه با مقام ها و متخصصان وزارت انرژی و آب یکجا با آصف ننگ والی فراه از بند بخش آباد در ولایت فراه بازدید کرد.

مطالب اخیر