مطالب مرتبط:

محور: عبدالله هدف قرار دادن سران القاعده را در …

MEHWAR: Abdullah Praises Killing Of Key Al-Qaeda Leader

مطالب اخیر