مطالب مرتبط:

عبدالرشید دوستم :تا به خواست‌هایم رسیدگی نشود، به کابل بر نمی‌گردم

جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، در تازه ترین اظهارات بر عملی شدن خواست هایش تاکید کرده و گفته است که تا به این خواست ها رسیدگی نشود، به کابل بر نمی گردد.

مطالب اخیر