مطالب مرتبط:

ریل‌گذاری خط آهن افغانستان- ترکمنستان آغاز شد

وزیر فواید عامه افغانستان اعلام کرده که ریل گذاری خط آهن افغانستان_ترکمنستان آغاز شده است. اين خط آهن از منطقه "امام نظر" در تركمنستان آغاز شد و در مرحله اول ٣.٥ كيلومتر داخل افغانستان امتداد می‌يابد.

مطالب اخیر