مطالب مرتبط:

آیا دستگاه عدلی و قضایی کشور از مداخلات مصون خواهد ماند؟

رئیس جمهور افغانستان می‎گوید، به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا در امور ادارات عدلی و قضایي مداخله کند. اشرف غنی این سخنان را امروز در کابل در کنفرانس ملي سارنوالان اظهارکرد. وی همچنان یکبار دیگ...

مطالب اخیر