مطالب مرتبط:

انتقاد مجلس نماینده‌گان از ناامنی‌ها در کشور و …

اعضای مجلس نماینده‌گان از نبود رهبری درست را در نهاد‌های امنیتی نکوهش کردند و گفتند که مقام‌های امنیتی کشور توان رهبری نیروهای امنیتی و نیز توان پیش‌برد جنگ را در کشور ندارند.

مطالب اخیر