مطالب مرتبط:

جنگ وارد 55مین روز شد/ تمام مدارس و مراکز آموزشی ارزگان تعطیل شده است

سخنگوی والی ارزگان با تأکید بر اینکه جنگ نیروهای دولتی با طالبان در این ولایت وارد 55 مین روز شده گفت: در نتیجه این جنگ تمام مدارس این ولایت تعطیل شده است.

مطالب اخیر