مطالب مرتبط:

تأكيد عطا محمدنور بر وحدت و همدلي ميان سران حكومت

عطا محمد نور، سرپرست استان بلخ در واکنش به تنش‎های لفظی اخیر میان برخی از سران حکومت وحدت ملی، بزرگان سیاسی و رهبران حکومت را به یکپارچگی و همدلی دعوت کرده است.

مطالب اخیر