مطالب مرتبط:

آغاز روند كمك هاى دولت براى عودت كننده هاى بدون اسناد

روند كمك هاى دولت افغانستان براى افغان هاى عودت كننده بدون اسناد مهاجرت از پاكستان، با حضور والی ننگرهار در نقطه صفر مرزی تورخم آغاز شد.

مطالب اخیر