مطالب مرتبط:

کشته شدن ۸ سرباز افغان در مرز پاکستان بررسی می شود

داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی امروز دو شنبه (۱۰ عقرب) در نشست شورای وزیران گفت: کشته شدن ۸ سرباز نظامی افغانستان در مرز پا کستان بررسی شود.

مطالب اخیر