مطالب مرتبط:

عبدالله: مردم بخاطر تأمین امنیت شان اطمینان بیشتر می‌خواهند

ریاست اجرائیه حکومت افغانستان می گوید، ناامنی ها و افزایش اختطافات در کشور نگران کننده است. ریاست اجرائیه در کنار مشکلات امنیتی، افزایش اختطافات در کشور بخصوص در هرات را نگران کنند...

مطالب اخیر