مطالب مرتبط:

ارگ: طالبان نمی‌توانند مانع پیشرفت و سرمایه گذاری شوند

ریاست جمهوری افغانستان در عکس العمل به گزارش تازه سیگار در رابطه به کاهش سرمایه گذاری و زوال دستآورد های ۱۵ سال گذشته می گوید، تلاش ها برای پیشرفت در بخش های مختلف ادامه داشته ...

مطالب اخیر