مطالب مرتبط:

مجلس نمایندگان موافقتنامه توسعه بندر چابهار را تایید کرد

موافقتنامه بندر چابهار در اوایل ماه جوزا سال جاری میان سران کشور افغانستان، ایران و هند به امضا رسیده بود اما برای تایید این موافقتنامه در مجلس فرستاده شده بود که امروز از سوی مجلس تایید شد.

مطالب اخیر