مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی: لوی څارنوالی یک ارگان مستقل است و کارکرد آن کاملاً غیر سیاسی و تماماً مسلکی می باشد

مطالب اخیر