مطالب مرتبط:

وزارت تجارت جلو احتکار مواد نفتی را بگیرد

بهای مواد نفتی همزمان با فرارسیدن فصل سرما در کشور همه ساله به گونه چشم‌گیر افزایش می‌یابد. هم‌اکنون یک کیلو گاز از ۴۰ افغانی به ۶۵ تا ۷۰ افغانی افزایش یافته است.

مطالب اخیر