مطالب مرتبط:

تا به خواست‌هایم رسیدگی نشود، به کابل بر نمی‌گردم

در هر جلسه شورای امنیت ملی پیوسته نگرانی‌های خود را از ولایت‌های هلمند، ارزگان، فراه، قندوز، فاریاب و سایر ولایت‌ها، پلان‌ها و حملات تخریبی دشمن را پیش از پیش مطرح کرده است اما به حرف‌هایش هیچ توجهی صورت نگرفته است.

مطالب اخیر