مطالب مرتبط:

وضعیت بد امنیتی کشور و عدم پاسخگویی مسوولان

شماری از اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند که رهبری نهادهای امنیتی کشور دیگر پاسخ‌گوی شرایط کنونی نیستند.

مطالب اخیر