مطالب مرتبط:

طرح صلح سازمان ملل و امکان رویارویی هادی و عربستان

انصارالله یمن اعلام کرد: طرح صلح پیشنهادی جدید سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ ۱۹ ماهه یمن با اینکه دارای نواقصی است اما می شود درباره آن گفتگو کرد.

مطالب اخیر