مطالب مرتبط:

ورزشکاران مدال آور زور خانه ای از سوی کمیته ملی المپیک تقدیر شد

کمیته ملی المپیک کشور، از ورزشکاران پهلوانی " زورخانه ای" که در رقابت های جهانی پهلوانی اندونزیا سوم شده بودند، امروز تقدیر کرد.

مطالب اخیر