مطالب مرتبط:

تقرر احمد ولی هوتک به حیث مشاور جوانان کمیته ملی المپیک

احمد ولی هوتک تاکنون در ۲۰مسابقات حرفه‌ای حضور داشته و تنها یک شکست در کارنامه دارد و چند روز پیش نیز از سوی کمیته ملی المپیک به وی یک موتر به قیمت ۲۴ هزار دالر اهدا شد.

مطالب اخیر