مطالب مرتبط:

مجلس افغانستان موافقتنامه توسعه چابهار را تایید کرد

مجلس نمایندگان افغانستان، موافقتنامه اقتصادی توسعه بندر چابهار در جنوب شرقی ایران را تایید کرد. این موافقتنامه در اوایل ماه جوزا (خرداد) سال جاری میان سران کشورهای افغانستان، ایران و هند امضا شده بود.

مطالب اخیر