مطالب مرتبط:

اختلافات سران حکومت؛ عامل ایجاد بحران!

بگفته گروه مشترک نهادهای جامعه مدنی افغانستان، اختلافات سران حکومت، وضعیت کشور را بحرانی خواهد ساخت!

مطالب اخیر