مطالب مرتبط:

تا عملی نشدن خواسته هایم به کابل بر نخواهم گشت

پیام آفتاب: جنرال «عبدالرشید دوستم» معاون اول ریاست جمهوری با هشدار به دولت وحدت ملی گفت: تا برآورده نشدن خواسته هایم به کابل بر نخواهم گشت.

مطالب اخیر