مطالب مرتبط:

نتیجه پیمان امنیتی با آمریکا حضور داعش شد

پیام آفتاب: عضو مجلس نمایندگان از امضای پیمان امنیتی کابل- واشنگتن انتقاد کرد و گفت: نتیجه تصویب این پیمان در مجلس تنها حضور گسترده داعش و دیگر گروه های تروریستی در مناطق مختلف کشور بوده است.

مطالب اخیر