مطالب مرتبط:

تجهیز نیروهای ترکیه در مرز سوریه

ترکیه، برای نیروهای خود در مناطق مرزی سوریه، سلاح و مهمات فرستاد.

مطالب اخیر