مطالب مرتبط:

فراخبر: آغاز کار کمیسیون مشترک شواری ملی روی اصلاحات …

کمیسیون مشترک شورای ملی برای رأی‌زنی به فرمان تقنینی رئیس جمهور اشرف غنی در بارۀ اصلاح نظام انتخابات امروز سه شنبه کارش را آغاز کرد و اما کار این کمیسیون بی آن که به نتیجه برسد پایان یافت

مطالب اخیر