مطالب مرتبط:

ترویج نشانه های شیطان پرستی در قالب سومین جشنواره تئاتر در کابل

ترویج نشانه های فرا ماسونی در قالب سومین جشنواره تیاتر محصلین که امروز از سوی دیپارتمنت دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل برگزار شد.

مطالب اخیر