مطالب مرتبط:

راه اندازی برنامه آموزشی آشنایی با وسایل جدید زراعتی

آریانانیوز: 116 عراده تراکتور را همرا با 400 نوع وسایل آن توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برای ادارات محلی 22 ولایت تقسیم شد.

مطالب اخیر