مطالب مرتبط:

دیدار وزیرمالیه ازمرکز قالین و فرش

آریانانیوز: وزیرمالیه بمنظور حمایت و تقویت سکتور خصوصی از مرکز قالین و فرش افغانستان دیدار کرد.

مطالب اخیر