مطالب مرتبط:

ناکامی‌های جدید ترکیه در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا

پیام آفتاب صحنه‌هایی که این روزها در ترکیه مشاهده می‌شوند، دقیقاً اصلی‌ترین دلیل موجه مخالفت بسیاری از اعضای کلیدی اتحادیه اروپا مانند آلمان و فرانسه با پیوستن ترکیه به این اتحادیه است

مطالب اخیر