مطالب مرتبط:

قوقندی: در بخش انرژی ۱.۲ میلیارد دالر سرمایه گذاری شده‌است

وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گوید به اساس تعهد جدید به ارزش یک اعشاریه دو میلیارد دالر در چهار ماه گذشته در بخش انرژی کشور سرمایه گذاری شده است. وزارت تجارت و صنایع این اظهارات راپ...

مطالب اخیر