مطالب مرتبط:

200 نیروی ارتش فارغ التحصیل شدند

پیام آفتاب: 200 نیرو تازه نفس ارتش ملی از یک دوره ی آموزشی فارغ التحصیل شدند.

مطالب اخیر