مطالب مرتبط:

85 کیلوگرام مواد مخدر در ولایت سمنگان کشف و ضبط شد

پیام آفتاب: مقام های امنیتی در ولایت سمنگان در شمال کشور گفته اند که نیروهای پولیس ملی 85 کیلوگرام مواد مخدر نوع (تریاک) را کشف و ضبط کرده اند.

مطالب اخیر